کد قالب پرسپولیس برای پرشین بلاگ

<html><head><title><-Blogtitle-></title><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="author" content="<-BlogAuthor->"><meta name="language" content="Farsi"><meta name="description" content="<-Blogtitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->"><meta name="keywords" content="<-Blogtitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 13 بازدید
دی 93
1 پست
مهر 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
5 پست
مهدکودک
1 پست
زد_بازی
1 پست
کد_قالب
1 پست
بمن_بگید
1 پست
آهنگ
1 پست
المپیاد
1 پست
مسابقه
1 پست
مهران
1 پست
فوتبال
1 پست
هما
1 پست
امین
1 پست